FORGOT YOUR DETAILS?

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış Gerçek 4 çevre birimi olan kamera, bilgisayar alt yapısı, işaretleyici ve gerçek dünyanın bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Artırılmış Gerçeklik, çevre birimlerinin 3D olarak gerçek dünyaya konumlandırılmasıdır. Artırılmış Gerçeklik uygulamaları canlandırılmış QR kodları olarak da tanımlanabilir.

İnşaat Ve Mimari Alanında

Artırılmış Gerçeklik teknolojisindeki gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi mimarlık alanında da birçok uygulamanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Artırılmış gerçeklik mimari alanda; bilgisayar tabanlı verilerle artırılmış canlı bir ortamın fiziki kopyasını oluşturur. Artırılmış gerçeklik tasarımların 3D modelini gerçek dünyaya entegre eder. Artırılmış gerçeklik, teklif edilen tasarımın 3D bir modelini, akıllı telefonlar ve dengi teknolojik aletler ile görüntülemek amacıyla mimari ve inşaat alanında kullanılır.

Eğitim Alanında

Arttırılmış Gerçeklik uygulamaları öğrencilerin hayal gücünün ve yaratıcılıklarının gelişmesine destek olarak, öğrencilerin gerçek dünyayla ilgili algılarını ve gerçek dünya ile olan etkileşimini artırarak öğrenme düzeyinde eğlenceli bir öğrenme şekli sunmaktadır.

Sağlık Alanında

Sağlık sektöründe AR uygulamaları en belirgin olarak tedavi girişimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bir ameliyat sırasında bir organda yapılacak girişimler ile bu girişimlerde kullanılacak cihaz ve aparatların en uygun yerleşimleri AR uygulamaları ile mümkün olabilmektedir.

Sanayi Alanında

AR uygulamalarının günümüzdeki endüstrideki uygulamalarının başında, bir fabrika veya fabrika ünitesinin kurulumunda gerçeğe uygun tasarımların, fabrika içinde nasıl ve ne şekilde yer alacağının bilinmesini sağlayarak mühendislere ünitelerin kurulumunda, montaj sıralaması, bakım, onarım planlaması vb. uygulamalarda önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Askeri Alanında

AR uygulamalarının askeri uygulamaları, GIS (coğrafya bilgi sistemleri) GPS (küresel konumlama sistemleri) ile birlikte kullanılması ile daha da güçlü hale gelmektedir. Bu teknolojileri destekleyen veri yapısı da önceki sayılarımızda ele aldığımız BD (big data) büyük verilerin askeri amaçlarla yapılaştırılmış biçimleridir. İnsansız hava araçlarının hedefe yönlendirilmelerinden başlayarak, açık alanlarda askeri atakların veya savunmaların yapılmasında dost, düşman hedeflere ait bilgilerin görüntülenmesinde ve doğrulanmasında AR askeri personele oldukça önemli faydalar sağlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Müşterilerinizin sizleri tanımaları gerçekten güzel, peki ne kadar tanıyorlar ? her ürününüzü, hizmetinizi biliyorlar mı? müşterilerinizin sizleri daha iyi tanıması için artırılmış gerçeklik gereklidir. Bununla beraber yeni müşteriler edinmeniz. Pazar payınızı büyütmeniz. Yeni pazarlara ulaşmanız mümkündür. Gelişen teknoloji ile birlikte müşteri beklentileri günden güne değişmektedir. Bu beklentileri karşılayabildiğinizi süreğen bir şekilde müşterilerinize hatırlatabilirsiniz.

Öyle anlar vardır ki hayatımızda bazen 1 tl milyon tl gibi, milyon tl ise 1 tl gibi gelir. Bir ürünün pahalı veya ucuz olması subjektif kavramlar olduğundan kıyaslama gerektirir. Kıyaslamayı size sağlanan faydayla ölçersek çok çok uygun. piyasayla kıyaslarsak yine uygun fiyatlarla çalıştığımızı belirtebiliz.

Artırılmış gerçeklik yaptırma kararını bizlere ilettikten sonra çeşitli sorular sorarak sizlerden brief alırız. Bu brief doğrultusunda senaryo, seslendirme metni yazımı gibi işlemler tamamen tarafımızca yapılır, çekim yapılacak alandaki çekime hazırlık için gerekli düzeltme önerilerimizi iletiriz. Size düşen yalnızca filmi keyifle izleyerek onay vermektir.

Çekimi yapılan alanda çeşitli ışıklar ve lensler kullanarak alan derinliği sağlayabilir. arka planı yok edebilir. Kurgu masasında vfx teknikleri kullanarak kötü görünen noktaları bertaraf edebiliriz. Sizlerle birlikte fabrika alanını dolaşırken eğer çeşitli tekniklerle çözüm üretemez isek önerilerimizi sunar ve fabrika alanındaki düzeltmeler için sabırla bekleriz. Kameramızın kadrajına yalnızca en iyi görüntüler girer.

Hayatımızı idame ettirebilmemiz için çeşitli nesnelere ihtiyaç duyarız. Hava, su, yiyecek, barınacak alan gibi. bu nesneler var olduğu sürece hayatta kalırız. Ya bir gün gökyüzüne bakıp bulutların üzerinde ne olduğunu öğrenmek istediğimizde işte o zaman bizlere bir çift kanat gerekir. Artırılmış gerçeklik çoğu zaman sizler için bir çift kanat olurken, aslında kurumunuzun hayatta kalabilmesi için gerekli olan tanıtım süreçlerinde sizlere büyük destek sağlamaktadır.

TOP